O projekte

Príspevky
ARCHÍV
O nás
Linky
EN KONFERENCIA PUBLIC ART PARALELNÝ Príspevky
 
 
   nov 02 / KONFERENCIA PUBLIC ART
<


Medzinárodná konferencia Public Art sa uskutočnila 15. novembra 2002 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako súčasť projektu BILLBOART GALLERY EUROPE. Programom konferencie bola prezentácia vybraných projektov realizovaných vo verejných priestranstvách v jednotlivých krajinách počas 90. rokov.

 


Účastníci konferencie:

Dan Acostioaei, Rumunsko
Ieva Auzina, Lotyšsko
Dušan Brozman, Slovensko
Éva Vadász, Maďarsko
Juraj Čarný, Slovensko
Nino Danelia, Gruzínsko
Richard Fajnor, Česká republika
Alenka Gregorič, Slovinsko
Silva Kalčič, Chorvátsko
Michal Koleček, Česká republika
Ana Nikitkovič, Juhoslávia
Dovil Tumpyte, Litva
Olga Zhuk, Ukrajina


Autori projektu:
Juraj Čarný, Richard Fajnor

 


Ďakujeme za podporu
:
Nadácia - Centrum súčasného umenia
KulturKontakt - Austria
Publicis Knut
Hewlett-Packard
Akzent Media
Zephiros
České centrum
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky
rgb . screen media

  PARALELNÝ PROGRAM / Marek Kvetán: NEW CITY
<
výstava na billboardoch

MAREK KVETÁN: NEW CITY

14. 11. - 30. 11. 2002
Kurátor výstavy: Juraj Čarný

 
Výstava Mareka Kvetána /1977/ - NEW CITY realizovaná na billboardoch v uliciach Bratislavy (Starohorská ul. - pri Fakultnej nemocnici, nábr. arm. gen. L. Svobodu - pri Rybárskom cechu a na parkovisku oproti vchodu do PKO, v areáli parkoviska nákupného centra Metro, pri reštaurácii Kormorán - na plote jazera Dráždiak), je pilotnou výstavou medzinárodného projektu Billboart Gallery Europe.

NEW CITY Mareka Kvetána je súčasťou širšie koncipovaného projektu realizovaného od roku 2000. Naše vnímanie reality je v čase mediálneho boomu a informačnej explózie obvykle zúžené na základné fakty, dominantné a k prežitiu nevyhnutné skutočnosti. Marek Kvetán sa vo svojej tvorbe systematicky zaoberá spochybňovaním istôt každodennej existencie a kladie si otázky súvisiace s kľúčovými charakteristikami našeho bytia. Okrem digitálnej manipulácie sa Marek Kvetán zaoberá tvorbou videoumenia, interaktívnych projektov, autorských počítačových hier, objektov, inštalácii a videoinštalácii. Pravidelne vystavuje na najvýznamnejších výstavách na Slovensku aj v zahraničí.Projekt NEW CITY je založený na digitálnom vymazávaní známych dominánt významných európskych miest. Staršie projekty ako Berlín bez Brandenburskej brány, Paríž bez Eiffelovej veže, Sydney bez opery budú aktuálnou výstavou doplnené o Bratislavu - bez historickej dominanty, bratislavského hradu.

 
Marek Kvetán: NEW CITY
<
Projekt je realizovaný vďaka podpore:
Akzent Media
Zephiros
Spinner
Publicis Knut
Hewlett-Packard
Palisády s.r.o
www.rgb.sk


< Billboart Gallery Europe