O projekte

Príspevky
ARCHÍV
Sublabely
O nás
Linky
 EN    
 

 

SLOVENSKÝ SUBLABEL Príspevky

<


pozvánka >>
tlačová správa >>

<

 

Jún 2005    


Autorská a realizačná spolupráca
MIRA KERATOVÁ, KATARÍNA KUCBELOVÁ, MAREK KVETAN, LUCIA TKÁČOVÁ

VŠETKO ČO STE CHCELI VEDIEŤ O KULTÚRE
(ALE BÁLI STE SA OPÝTAŤ)


Šancová ul. - YMCA, BratislavaVŠETKO ČO STE CHCELI VEDIEŤ O KULTÚRE
(ALE BÁLI STE SA OPÝTAŤ)


Bajkalská ul. - ŠK SLOVAN, Oproti autobusovej stanici, Bratislava

VŠETKO ČO STE CHCELI VEDIEŤ O KULTÚRE
(ALE BÁLI STE SA OPÝTAŤ)


Karadžičova ul. - križ. Záhradnícka, Bratislava

 

Marec 2005    Radovan Čerevka
/SK/

Popshamil 2005, z cyklu Hrdinovia a bratia
Presscenter/Landelelova ul., Bratislava/
Jaro Kyša /SK/

Igelit 2005, z cyklu Hrdinovia a bratia
Šancová ul./križ. Žabotová, Bratislava


Jozef Tušan /SK/

Bez názvu 2005, z cyklu Hrdinovia a bratia
Nábrežie L. Svobodu, Bratislava


 

Máj 2004    Vlad Nanca
/RO/

Billboard na Šancovej ulici
/križ. Smrečianska, sm. Brno/
Vlad Nanca /RO/

Billboard na nábreží L. Svobodu
/smer Karlova Ves/, Bratislava


 

Apríl 2004    Eva Filová
/SK/

Billboard na nábreží L. Svobodu, BratislavaEva Filová /SK/

Billboard na Americkom námestí
, Bratislava

 

Marec 2004    Milan Mikuláštík
/CZ/

Miss World 2020
Billboard na Šancovej ulici, Bratislava

 

 

Február - Marec 2004    pozvánka >>
tlačová správa >>Milan Mikuláštík /CZ/

Billboard na Šancovej ulici
/pred kriz. Žabotova, sm. Praha/
, BratislavaMilan Mikuláštík
/CZ/

Billboard na Šancovej ulici
/križ. Smrečianska, sm. Brno/
, Bratislava 

Január - február 2004    


TWOZYWO
/PL/

Billboard na nábreží L. Svobodu
/pri moste SNP/, Bratislava
TWOZYWO
/PL/

Billboard na parkovisku
pri Hypernove /Avion/
, Bratislava


 

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na otvorenie výstavy

BILLBOART GALLERY EUROPE
vrámci Slovak sublabel programu

12. februára 2004 o 19.00 v Galérii HIT, Bratislava

Vystavujúci umelci:
MILAN MIKULÁŠTÍK /CZ/
TWOZYWO /PL/

Kurátorka: Mira Keratová

Program:
- intro projektu Slovak Sublabel BGE
- vyhlásenie verejnej súťaže Billboart Gallery Europe
- prezentácia Milana Mikuláštíka

Bližšie info:
www.billboart.org
www.galeriahit.com

Kontakt:
info@billboart.org
0905 511 582

Medzinárodný public-artový projekt Billboart Gallery Europe je alternatívnym priestorom pre prezentáciu súčasného umenia vo verejnom priestore - na billboardových plochách, s intenciou priviesť umenie bližšie k divákovi. Iniciátormi projektu sú Richard Fajnor a Juraj Čarný. Projekt bol otvorený medzinárodnou pilotnou výstavou, simultánne prezentovanou na billboardoch v šiestich stredoeurópskych mestách, v trvaní od 30. októbra 2003 do konca januára 2004. Paralelne bol tiež zahájený regionálny výstavný podprojekt tzv. Slovak Sublabel - Billboart Gallery SK, vrámci ktorého sa v novembri a decembri predstavilo v Bratislave päť umelcov z niekoľkých krajín.
Vrámci galerijného programu Billboart Gallery SK sa počas januára a februára 2004 v Bratislave predstavuje poľská umelecká skupina Twozywo. Diela skupiny Twozywo sú prezentované na billboardoch situovaných na nábreží L. Svobodu a parkovisku Avion pri Hypernove v Bratislave. V priebehu februára a marca 2004 vystavuje svoje projekty na billboardoch na Šancovej ulici český multimediálny umelec Milan Mikuláštík. Počas vernisáže v galérii HIT bude okrem jeho prezentácie vyhlásené tiež otvorenie verejnej súťaže Billboart Gallery Europe na realizáciu billboardového projektu pre pripravovanú medzinárodnú výstavu. Táto bude simultánne prebiehať počas mája a júna 2004 v jedenástich európskych krajinách.

 
< Billboart Gallery Europe