O PROJEKTE

Príspevky
Archív
Sublabely
O nás
Linky
 EN    
   
 
  POPIS PROJEKTU


Medzinárodný public artový projekt Billboart Gallery Europe sa zameriava na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia vo verejných urbánnych priestranstvách. Projekt je založený na networkovej spolupráci medzi kurátormi niekoľkých, v úvodnom štádiu projektu najmä stredo a východoeurópskych krajín. Jedným z primárnych cieľov projektu je vybudovať funkčnú štruktúru komunikačnej siete lokálnych billboardových galérií po celej Európe, s následnou možnou expanziou do ďalších regiónov. Myšlienka vitálneho networku je teda nosnou ideou celého projektu.
Billboart Gallery Europe je nekomerčnou a neziskovou iniciatívou, ktorej primárnym cieľom je iniciovať vznik siete billboardových galérií - permanentných výstavných priestorov na billboardových plochách, situovaných v najrušnejších lokalitách európskych miest. Sieť billboardových galérií je chápaná najmä ako platforma pre komunikáciu medzi participujúcimi krajinami, kde v dôsledku recipročnej výmeny umeleckých, alebo kurátorských projektov, ako aj simultánne prebiehajúcich výstav, vznikajú možnosti pre nové nečakané prepojenia. Takouto prezentáciou súčasného umenia sa rozširuje aj vlastný komunikačný rámec diela, a rovnako jeho predpokladané publikum, a to o najširšie spektrum náhodných divákov.
Galerijný program Billboart Gallery Europe, ktorí tvorí medzinárodná a regionálna časť, podriaďujúci sa vzájomnej diskusii participujúcich kurátorov, reflektuje širší kultúrno-spoločenský kontext jednotlivých krajín. Cirkulovanie projektov v rámci networku, zabezpečuje úspešné udržanie idei cezhraničnej spolupráce a komunikácie. Špecifikom projektu je ďalej priebežne aktualizovaná databáza umeleckých projektov a umelcov z celého sveta, exkluzívne vytvorená pre potreby Billboart Gallery Europe.

Billboart Gallery Europe