O projekte

NOVINKY
Príspevky
Archív
Sublabely
O nás
Linky
 EN  
 

28.marca 2006 - Tlačová konferencia


Pozvanie NA TLAČOVÚ KONFERENCIU

BILLBOART GALLERY EUROPEna tému: "KTORÝ NACIONALIZMUS JE LEPŠÍ?"


Miesto konania:
Galéria SPACE - Priestor for Contemporary Art,
Somolickeho 1/b, Bratislava

Čas konania:
V UTOROK, 28. MARCA 2006 O 10.00 HOD

Konferencie sa zúčastnia:
Mira Keratová a Lucia Tkáčová (kurátorky výstavy Donaumonarchie),
Michal Moravčík (autor billboardu Readymade)Tlačová správa Billboart Gallery Europe
k stanoviskám Matice slovenskej a SNS na margo billboardu výstavy Donaumonarchie,
umiestnenom na dunajskom nábreží v Bratislave (Nábr. L. Svobodu).

  V rámci úvodného uvedenia do kontextu treba uviesť, že Billboart Gallery Europe je apolitickou a neziskovou organizáciou, nepropagujúcou žiadne politické ani akékoľvek iné privátne záujmy. Cieľom projektu je prezentovať súčasné umenie vo verejnom priestore (tzv. public art), s ťažiskom na médium billboardu. Misiou Billboart Gallery Europe je priniesť súčasné umenie bližšie k divákom, do ich prostredia a bezprostredného kontaktu. Projekt sa okrem iného zaoberá aj tzv. politickým, angažovaným umením, čo znamená, že prostredníctvom prezentovaných diel otvára aktuálne témy adresujúce socio-politický kontext a súčasnú spoločnosť. Billboart Gallery Europe však v žiadnom prípade nepropaguje nikoho názory, kladie len otázky a otvára citlivé témy na verejnú diskusiu. Nad týmto všetkým stále prednostne zohľadňuje hlavné a smerodatné kritérium, ktorým je umelecká kvalita. Nik z organizátorov galérie nie je angažovaný v žiadnej politickej iniciatíve, všetci sú akreditovanými odborníkmi z oblasti súčasného umenia, ako podobne všetci vystavovaní umelci sú renomovanými autormi.

  V tejto súvislosti pokladáme za žiadúce uviesť reakcie SNS a Matice slovenskej, týkajúce sa billboardu "Readymade" na pravú mieru, aby sme takto dali podnet k hlbšiemu zamysleniu sa nad problémom, ktorého sa týkajú.
  V prvom rade sa Billboart Gallery Europe ohradzuje voči vyhláseniam o porušení zákona o štátnom jazyku. Tieto sú irelevantné, pretože spomenutý billboard nie je žiadnym reklamným plagátom propagujúcim výstavu, alebo akýkoľvek iný kvázi produkt. Toto je názor motivovaný stereotypným chápaním billboardového média. Výstava súčasného umenia Donaumonarchie sa odohráva práve na billboardových plochách, mimo tradičného rámca uzavretých múzeí a galérií, a spomenutý billboard je jej súčasťou. Billboard Readymade je umeleckým dielom renomovaného slovenského umelca Michala Moravčíka. A prípadné cenzurovanie umeleckého diela, ako praktika totalitných režimov, nemôže obstáť v otvorenej spoločnosti, ktorá ochraňuje slobodu prejavu.

  Ďalším z bodov vo vyhláseniach, voči ktorým sa Billboart Gallery Europe jednoznačne ohradzuje je údajné vyvolávanie panhungarizmu, iredentizmu, neuznávania celistvosti suverénnej SR, atď. Paradoxom totiž je, že dielo Readymade primárne adresuje maďarský nacionalizmus. Je v princípe skutočným readymadeom (z angl. hotovým výrobkom). Vzniklo iba prenosom z bežného prostredia jedného štátu do druhého, autor iba vymenil kontext. Pôvodný predmet - nálepka na auto, bol zakúpený v Budapešti. Mapa Uhorska zabaleného v darčekovom balení, pre niekoho stelesňujúca nostalgiu za Monarchiou, svojské spracovanie minulosti, reprezentuje teda postoj niektorých nacionalistických prúdov v Maďarsku.
  Dielo konštatuje situáciu tejto kolektívnej pamäte, nijak ju však nekomentuje, len ponúka niekoľko liniek čítania: od ironicky absurdne pôsobiaceho predmetu (monarchie v celofáne), patriaceho do kategórie infantilnej zbierky nálepiek, až po vážne zamýšľanie sa nad dôvodmi územnej nostalgie, a jej neprimeranej aktualizácie rašiacej v podhubí nacionalistických tendencií.
  Cez duchampovské gesto apropriácie adresuje Readymade stredoeurópsky priestor aj ako priestor hegemónií a potláčaných identít, je otvoreným premýšľaním o histórii. Zváženie aktuálnosti témy je však ponechané plne na divákovi, ktorý len vlastnou reakciou, záujmom potvrdzuje živosť či neživotnosť témy, citlivosť či necitlivosť k územiu, histórii, a podobne ďalej všetky roviny, ktoré môže dielo otvoriť v mysli diváka. Jeho základnou otázkou zostáva, do akej miery je problém Monarchie zabudnutým, alebo naopak stále živým a živeným fenoménom. Do akej miery je historická maďarsko - slovenská otázka dodnes citlivá a patrične zreflektovaná? Prečo potrebujeme nové čítanie minulosti, ak chceme budovať novú budúcnosť?

  Okrem uvedenej interpretácie však dielo Readymade vyvolalo pohoršenie ako u časti maďarskej, tak u časti slovenskej verejnosti; interpretujúcej ho ako propagáciu idei Vežkého Maďarska. Takto sa stalo adresným súčasne pre maďarské, rovnako tak pre slovenské nacionalistické kruhy. Absorbujúc kontext v akom je prezentované, na príklade kritiky jedného nacionalizmu dáva vyznieť absurdnosti druhého. Univerzálnym jazykom deklaruje neprimeranosť existencie akéhokoľvek nacionalizmu vôbec.
  Zmyslom diela Readymade teda nie je provokácia, nijaké šírenie zlej krvi, naopak; ani s predvolebnou kampaňou, ani s ďalšími takýmito okolnosťami nijako nesúvisí. V kontexte s témou výstavy Donaumonarchie reaguje na súvislosti nášho regiónu, reflektuje existujúce napätia, problém hľadania identity, vysporiadavanie sa s minulosťou, iniciuje spracovávanie anachronických národných komplexov. Readymade billboard je súčasťou kolekcie ďalších diel od popredných slovenských a stredoeurópskych umelcov, ktorí participujú na výstave, a v kontexte s jej koncepciou prehodnocujú reminiscencie rakúsko - uhorské, socialistickej éry, alebo reagujú na aktuálnu konfrontáciu so západnou kultúrnou a ekonomickou kvázi neokolonizáciou.

23. 03. - 31. 05. 2006 - DONAU MONARCHY

DONAUMONARCHIE

3. VÝROČNÁ VÝSTAVA BILLBOART GALLERY EUROPE

srdečne Vás pozývame na otvorenie
23.marca 2006 o 20.00 hod
v priestoroch Selfstorage na Kopčianskej ul. 17 v Bratislave
(za ŽSR Petržalka; MHD č. 80 a 99, zastávka Závod Matador)

koncepcia: Mira Keratová a Lucia Tkáčová
participujúci umelci: Zbyněk Baladrán (CZ) Pavol Čejka (SK) Miklos Erhardt (HU) Kurt & Plasto (BIH)
Kristina Leko (CRO) Marek Meduna (CZ) Michal Moravčík (SK) Ilona Németh (SK) Dan Perjovschi (RO)
Rafani (CZ) Isa Rosenberger (A) Janek Simon (PL) Milan Tittel (SK)

výstava potrvá do 31.mája 2006
bližšie info: 0905 511 582, info@billboart.org, www.billboart.org
projekt podporili: Akzent Media, Ministerstvo kultúry SR, Repro Bittner, CEICA CZ


Tlačová správa 

 

< Billboart Gallery Europe