O PROJEKTE

Program
Archív
Sublabely
O nás
Kontakt
Linky
 EN    
   
 
 

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU


Medzinárodný projekt Billboart Gallery Europe, založený na networkovej spolupráci, je zameraný na prezentáciu súčasného výtvarného umenia vo verejných priestranstvách Európskych miest. Zámerom projektu je vybudovať funkčnú štruktúru komunikačnej siete lokálnych billboardových galérií po celej Európe. Myšlienka vitálneho networku je nosnou ideou celého projektu.

  POPIS PROJEKTU


Zámerom projektu je iniciovať vznik siete billboardových galérií (permanentných výstavných priestorov na billboardových plochách) situovaných v najrušnejších lokalitách európskych miest.
Rozšírením predpokladaného publika o náhodných divákov prechádzajúcich ulicami mesta, billboardové médium transformované na galerijnú plochu rozostiera komunikačný rámec umeleckého diela. Billboardové galérie, používajúc umenie ako hlavný komunikačný kanál sú chápané ako platforma pre komunikáciu medzi participujúcimi krajinami. V dôsledku recipročnej výmeny umeleckých/kurátorských projektov a simultánne prebiehajúcich výstav vo verejných priestranstvách rozličných miest sa medzi jednotlivými krajinami vytvorí nové prepojenie.
Galerijný program tvorí medzinárodná a regionálna časť. V rámci regionálneho programu galérie budú na billboardových plochách prezentované výtvarné diela v kontexte tej ktorej krajiny. Prezentácia umeleckých projektov na billboardoch v rámci medzinárodnej časti Billboart Gallery Europe je založená na výbere zo širšieho okruhu domácich a zahraničných autorov.
Cirkulovanie projektov zabezpečí udržanie základnej idei projektu - idei spolupráce a komunikácie v rámci networku. Okrem spoločnej výstavy pripravovanej každý rok, budú ako súčasť medzinárodného programu realizované aj ďalšie spoločné výstavy. Ich rozsah a počet zúčastnených krajín závisí na dohode jednotlivých koordinátorov.

Billboart Gallery Europe